Skip to content Skip to footer

За нас

Сојузот на извидниците на Македонија има долга традиција, уште од 1921 година. Во тогашна Македонија се формирани првите стегови, и тоа на територијата на Скопје; а во текот на 1923 год. и 1924 год., формирани се повеќе такви стегови, и тоа во Куманово, Штип, Битола, Струмица и Гостивар, а со самото тоа е формиран и Вардарскиот скаутски регион, со седиште во Скопје. Во почетокот, од 1921 до 1940 година, се споменува дека се организирани многу летни логори и школи, од кои како една од најмасовните акции/активности во тој период е заведена прославата на осумдесеттиот роденден на oсновачот на Светското извидничко движење, лордот Роберт Баден Пауел. За време на Втората светска војна, поради затекнатата ситуација, престануваат сите активности на извидничката организација во Македонија. Во 1953 година, од страна на поранешни членови на Извидничката организација, се основа слична на неа, но со ново име – Сојуз на извидници на Македонија (СИМ). За прв старешина на Сојузот е избран Васил Ѓоргов, а за негови 19 заменици Божидар Ничота и Нико Този.
По ова, Сојузот работи на својата програма и организира Републички смотри на секои две години, а на секои четири членството на СИМ учествува на Сојузните смотри. За овој период, исто така, карактеристичо е она што се остварени и првите меѓународни контакти во 1959 год., и со белгиските Црвени ѓаволи во 1960 год., кои престојувале во Извидничкиот центар Охрид. По осамостојувањето на Република Македонија на 8-ми септември 1991 год., меѓународната соработка на СИМ е на завидно ниво; покрај соработката со Сојузот на извидници на Југославија (СИЈ) и Сојузот на извидниците на Словенија (ЗТС), плодна соработка е остварена и со Сојузот на извидниците и извидничките на Баварија (БДП) и со Шпанската извидничка федерација (АСДЕ). Во овој период, по осамостојувањето, СИМ ги остварува и првите контакти со Светската извидничка организација, а се однесуваат за прием во WOSM (Светска организација на извидничкото движење). Во тие три години, додека се чекаше на прием, СИМ оствари повеќе активности од меѓународен карактер, и тоа учество на Европската конференција во 1995 год, XVIII и XIX Светско џамбори во Холандија и Чиле, XXXIV и XXXV Конференција на WOSM, X Светски мут во Шведска (во 1996 год). Не треба да се заборави учеството на голем број на извидници од СИМ на голем број школи и семинари одржани во Словенија, Кипар, Унгарија, Франција, одржани од страна на Европското извидничко биро.
Членството кое се споменува моментално е организирано во 24 одреди (единици), ширум Mакедонија, и многу нови иницијативи за нови одреди кои моментално се во процедура за исполнување на условите за полноправно членство во Сојузот на извидниците на Македонија. Во овие повеќе од 65 години постоење, СИМ има традиција на организирање голем број на ориентациони и полигонски натпреварувања, семинари, школи за водачи, советувања, летни и зимски кампови и многу други извиднички активности. Покрај активностите на СИМ, и одредите ширум РМ организираат голем број на ориентациони натпреварувања, а неодамна и школи за обука на кадри; а на нив приоритет им е работата, воспитувањето и едукацијата на младите членови. Овие активности се организираат во природа или, пак, онаму каде што постојат извиднички центри, како што се оние на Охридското Езеро во Охрид и Струга; и ширум цела Македонија каде што се наоѓаат извиднички домови во планина, село или град. Голем датум во историјата на СИМ е 25-ти јули 1997 година, кога Светската организација на скаутското движење – WOSM – соопшти дека Сојузот на извидниците на Македонија е примен како полноправна членка и дека е во алијансата на 146-те земји членки на WOSM.

Основни активности на Сојузот на Извидници на Македонија: Неформално образование за млади луѓе користејќи го извидничкиот метод.
– Атрактивна програма за млади со многу активности во природа кои ќе oбезбедат развој на интелектуален, психички, духовен, социјален, карактерен и емотивен аспект на секој млад човек.
– Промовирање на активно граѓанство.
– Промовирање на младински активизам и иницијативизам.
– Поддршка во развој на заедницата на локално и национално ниво.
– Промоција и практикување на демократијата и човечките права преку стимулативни средби и процеси.
– Поддршка на други младински организации, младински мрежи и заедничка работа со институции.

SCT_Logo_MacedoniaCY_527_co