Skip to content Skip to footer

Edhe këtë vit, njësitë vrojtuese do të kenë mundësi që të marrin pjesë në aktivitetet verore të Lidhjes së Vrojtuesve të Maqedonisë.

Qendra vrojtuese e Ohrit ka nevojë nga vullnetarë gjatë periudhës verore për këto pozita:

  • Rrethi;
  • Kuzhina;
  • Recepcioni dhe
  • Porta.

Më shumë informata mund të gjeni në këtë PDF dokument:

Thirrje publike për vullnetarë 2018