Skip to content Skip to footer

Раководство

Старешина на Сојуз на извидници на Македонија

Огнен Стефановски – И.П.О. Јадран

 

Старешинство на Сојуз на извидници на Македонија

Јане Илијески – И.П.О. Галеб

Влатко Влахчев – И.О. Димитар Влахов

Елвис Тодоровски – И.О. Пионер

Миќо Стојановски – И.П.О. Јадран

Снежана Јанковиќ – П.С.И.О.

Бобан Москов – И.О. Браќа Миладиновци

 

Генерален секретар на Сојуз на извидници на Македонија

Владимир Костовски, тел: 070 213 556; email: vlatko@scout.org.mk

 

Надзорен одбор на Сојуз на извидници на Македонија

Никола Гроздановски – И.П.О. Јадран

Драган Ристовски – И.О. Браќа Миладиновци

Живко Миладинов – И.О. Гоце Делчев

 

Управител на Извиднички центар Охрид – ДОО Извидник

Ивица Ангеловски, тел: 078 295 576; email: ivica@scout.org.mk