LINQET

Sinjali vrojtues i mbrëmjes në Radio MOF – Çdo të martën në orën 19:00 në Radio MOF – http://www.radiomof.mk

Revista e LVM-së – www.smotra.org.mk

AGORA – www.youthagora.org.mk

Organizata Botërore Vrojtuese – www.scout.org

Hajde Maqedoni! – www.ajdemakedonija.mk

Korrierët e Paqes – scoutmessengers.org

Qendra Internacionale Vrojtuese “Kanedshteg”, Zvicra – www.kisc.ch

DESMOS – www.desmos.info

ScoutPark – www.scoutpark.net

Fondacioni Evropian Vrojtues – www.fose.scouthub.org

Programi i vrojtuesve të Danimarkës për përkrahjen e vrojtimit në Evropën Juglindore – http://www.spejderarbejde.dk/