UDHËHEQËSIA

Eprori i Lidhjes së Vrojtuesve të Maqedonisë:

Ognen Stefanovski – Nj. V. P. “Jadran”

 

Eprorësia e Lidhjes së Vrojtuesve të Maqedonisë:

Jane Ilijeski – Nj. V. P. “Galeb”

Vllatko Vllahçev – Nj. V. “Dimitar Vllahov”

Elvis Todorovski – Nj. V. “Pioner”

Miqo Stojanovski – Nj. V. P. “Jadran”

Snezhana Jankoviq – Nj. P. V. Sh.

Boban Moskov – Nj. V. “Vëllezërit Milladinoc”

 

Sekretari i përgjithshëm i Lidhjes së Vrojtuesve të Maqedonisë:

Goran Gjorgjiev – Nj. V. “Ilinden”, tel: +389 71 257 128; e-mail: goran@scout.org.mk

 

Këshilli Mbikëqyrës i Lidhjes së Vrojtuesve të Maqedonisë:

Nikolla Grozdanovski – Nj. V. P. “Jadran”

Dragan Ristovski – Nj. V. “Vëllezërit Milladinoc”

Zhivko Milladinov – Nj. V. “Goce Delçev”

 

Drejtuesi i Qendrës vrojtuese të Ohrit – ShPK “Izvidnik”:

Viktor Petrushevski, tel: +389 71 296 512; e-mail: viktor@scout.org.mk