Skip to content Skip to footer

Author page: Goran Gorgiev

Thirrja publike për vullnetarë

Edhe këtë vit, njësitë vrojtuese do të kenë mundësi që të marrin pjesë në aktivitetet verore të Lidhjes së Vrojtuesve të Maqedonisë. Qendra vrojtuese e Ohrit ka nevojë nga vullnetarë gjatë periudhës verore për…

Read more

Macedonian Jamboree 2nd Bulletin

Dear International Scouts, Now the Bulletin 2.0. is available. Inside you can find many valuable information for the campsite, the programs and the equipment. Here you can find the Workshops detail explanation and you can start preparing…

Read more