Kategoritë

Sipas moshës së vrojtuesve anëtarë, kapacitetit dhe nevojave të tyre nga pikëpamja e moshës së tyre, si dhe sipas interesave dhe profesionit të tyre, ata janë ndarë në pesë kategori:

  1. Këlyshët – nga 7 deri në 10 vjet (nga klasa e parë deri në klasën e pestë të shkollës fillore);
  2. Skautët (poreçanë dhe liqenas) – nga 11 deri në 14 vjet (nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë të shkollës fillore);
  3. Hulumtuesit – nga 15 deri në 17 vjet (shkolla e mesme);
  4. Roverët – nga 18 deri në 29 vjet dhe
  5. Veteranët – mbi 30 vjet (udhëheqësit aktivë, përkrahësit, miqtë e organizatës dhe anëtarët nderi).