Skip to content Skip to footer

Извидници

Истражуваат, следат, проценуваат, забележуваат и се снаоѓаат во животната средина. Така, учат да живеат во склоп на природата, ненарушувајќи ја. Ги прифаќаат граѓанските вредности и ја почитуваат својата и културата на другите, со што придонесуваат кон развојот на својата средина. Ги познаваат општите правила на однесување и комуникација, се усовршуваат со трендовите, го разбираат културното и своето духовно наследство, како и на другите, а со тоа се развиваат во свесни и одговорни личности, кои ги планираат ресурсите и се грижат за здравјето и хигиената. Горди се како членови на организацијата и ги ценат нејзините вредности и принципи, познавајќи ја структурата на организацијата, своите права и должности, нејзината традиција и развојот во земјата и светот.