Skip to content Skip to footer

Документи

1. Статут на СИМ (превземи)
2. Правилник за регистрација (превземи)
3. Стратегија на СИМ (превземи)
4. Прирачник правила на СИМ (превземи)
5. Извидничка униформа на СИМ (превземи)
5. Годишен извештај за 2018 (превземи)
6. Годишен извештај за 2017 (превземи)
7. Годишен извештај за 2016 (превземи)
8. Годишен план за 2016 (превземи)
9. Годишен извештај за 2015 (превземи)
10. Годишен извештај за 2014 (превземи)
11. Годишен извештај за 2013 (превземи)
12. Годишен извештај за 2012 (превземи)
13. Годишен извештај за 2010-2011 (превземи)
14. Записник од прва седница на Старешинство на СИМ (превземи)
15. Записник од втора седница на Старешинство на СИМ (превземи)
16. Записник од трета седница на Старешинство на СИМ (превземи)
17. Референтна листа на проекти на СИМ (превземи)
18. Пропозиции на Извидничка Лига (превземи)
19. Флаер со информации (EN) (превземи)