[СМОТРА] 12та Смотра на СИМ – Билтен 3

Како што најавивме, така сите новости во врска со смотрата ќе бидат изнесувани во билтени кои ќе бидат изготвувани.

Тука можете да го најдете третиот Билтен 3.0. за Смотрата на СИМ.

Во него можете да најдете подетални информации во врска со:

  • програма
  • програма за СТАФ
  • индивидуална опрема
  • контингентска опрема
  • пријавени контингенти

 

Краен рок за доставување на пријавите за водачи е 01.03.2018, на : vlatko@scout.org.mk

 

Се гледаме на Смотра!