Публикација “Ние Млади!“

Изработката на публикацијата Ние Млади, претставува обид да се сумираат повеќето важни податоци од важните сфери на влијание кои се одразени кон младите во Р.Македонија и нивниот однос, состојбите и фактите кои го креираат профилот на просечната млада индивидуа која живее во Р.Македонија.

Публикацијата се стреми преку неколку области да ги претстави состојбите на младите во Р.Македонија, а потоа и нивните очекувања, потреби и ставови кон прашањата кои ги засегаат.

Публикацијата е изработена како дел од проектот „АГОРА“ поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество, спроведуван од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

http://issuu.com/gorangorgiev/docs/publication_we_the_youth_2013/1

http://www.scout.org.mk/docs/PublicationWetheyouth2013.pdf