Skip to content Skip to footer

Категорија: Сите

 

Потребни материјали:

  • листови/тетратка
  • пенкало/молив

 

Постапка: 

За исполнување на овој предизвик, се што треба да направите е да го напишите своето име и презиме употребувајќи германикус, името на вашиот одред со помош на цезаровиот код и името на својата патрола користејќи го т.н. правоаголен код.

За да дознаете како, погледнете го нашето видео: https://youtu.be/i8DTCuF4e8U

 

23 - писмо2