Skip to content Skip to footer

создаваме подобар свет

Програма

Извидничката програма обезбедува интелектуален, психички, духовен, социјален, карактерен и емотивен развој на секој млад човек.

Образование

Извидничкиот метод претставува прогресивен систем на неформално образование за младите луѓе.

Активно Граѓанство

Промовирање на младински активизам и иницијативизам, како и развој на заедницата на локално и национално ниво.

Мисија & Визија

Мисијата на Сојузот на извидници на Македонија е да придонесе во образованието на младите луѓе, низ систем на вредности засновани врз Извидничкиот Завет и Закони, да помогне во изградбата на подобар свет каде што луѓето се самоисполнети како индивидуи и имаат конструктивна улога во општеството.

0
Извиднички Одреди
0
Членови
0
Волонтерски Часови
0
Волонтери

Новости