Skip to content Skip to footer
Согласно динамиката на проектот на Сојузот на извидници на Македонија – „Промена преку учење“ од глобалната извидничка иницијатива „Гласници на мирот“ во текот на месец Април беше распишан конкурс за подршка на локални младински извиднички иницијативи на кој конкурираа вкупно 17 младински иницијативи.
Евалуацијата на аплицираните апликации за добивање на финансиска поддршка се одржа од 10 до 11 Мај при што четири члената комисја детално ги разгледуваше апликациите, иницијаторите имаа шанса да ги презентираат дирекно пред комисијата и потоа секоја од апликациите се бодуваше согласно условите посавени во повикот за подршка.
Согласно евелуацијата, комисијата донесе одлука за подршка на следниве апликации:
GETTING TO KNOW EACH OTHER TO RESPECT EACH OTHER Struga – Krste Jon
Scout Park Skopje – I.P.O. Galeb
Creative kids Skopje – First Scout Unit
Let’s shake hands Veles – Dimitar Vlahov
Connect, lead, empower! Skopje – Markovo Kruvce
HAPPY BIRDS Ohrid – Pioneer
Paint me! Skopje – Brakja Miladinovci
Editing of children’s sport recreational park Borce – Naum Naumovski