Линкови

Извидничко повечерие на Радио МОФ – Секој втор вторник во 19:00 часот на Радио МОФ – http://www.radiomof.mk/player/player.html

Смотрa на СИМ – www.smotra.org.mk

АГОРА – www.youthagora.org.mk

Светска Скаутска Организација – www.scout.org

Ајде Македонија ! – www.ajdemakedonija.mk

Гласници на мирот - scoutmessengers.org

Интернационален Извиднички Центар – Канедштег – Швајцарија – www.kisc.ch

DESMOS – www.desmos.info

ScoutPark – www.scoutpark.net

Европска Извидничка Фондација – www.fose.scouthub.org

Програма на Данските извидници за подршка на извидништвото во Југоисточна Европа – http://www.spejderarbejde.dk/