Летен камп 2019

Повеќе од 100 деца и млади луѓе на возраст од 12-16 години беа дел од летувањето во Извидничкиот Центар Охрид, кое се одр=а од 21-28 Јули.

Покрај извидниците, вклучени беа и децата од SOS Детско село и Дневниот центар за деца на улица – Шуто Оризари.
А, во меѓувреме, 30 мотивирни волонтери од Македонија и Франција неуморно работеа за успешна реазлизација на програмскиот дел, како и на логистиката на овој камп.

Програмата опфати различни области, почнувајќи од водени и забавни игри, извиднички вештини, екологија и одржлив развој. Водени по принципот учење преку работа и забава, имавме едно незаборавно летување во Охрид.

67556012_2449426028452604_4744456342448635904_n

67705455_2451724554889418_1339375350710272000_n

67712384_2447788095283064_7640000684980436992_n

67744743_2449426555119218_3519446418823577600_n