Истражувачи

roveriИстражувачи и истражувачки (од 19 години до 24 година). Оваа категорија ја сочинуваат млади кои завршиле со средното образование. Тие активно се вклучуваат во организација на активностите и во подготовката на програмата за помладите извиднички категории. По надминување на годишната рамка, т.е. над 24 години преминуваат во категорија Сениори и сениорки (над 24 година).